TINGIMUSED

Kehakaalu Kliinik OÜ, registrikood 12190939 (edaspidi “Kehakaalu Kliinik”) osutab tervishoiuteenust ja keskendub rasvumise terapeutilisele ravile.

 • Kehakaalu Kliiniku tegevusala on rasvunud patsientide (edaspidi „Klient“) ambulatoorne ravi ja nõustamine.
 1. Kliendi rasvumise terapeutilisele ravile (edaspidi “Kehakaalupakett”) sobivuse hindamine tehakse eriarsti esmase vastuvõtuga (edaspidi Kehakaalupaketi sobivuse hindamine”). Kehakaalupaketi sobivuse hindamiseks palub Kehakaalu Kliinik enne vastuvõttu Kliendil ära täita meditsiinilise küsimustiku (edaspidi “Küsimustik”) ja anda eriarstile nõusolek Kliendi tervise infosüsteemi andmetega tutvumiseks, kui Klient ei ole seda juba teinud. Kehakaalupaketi sobivuse hindamise vastuvõtu kuupäeva kokku leppimiseks peab Klient tasuma teenuse tasu ettemaksearvena, mille edastab Kehakaalu Kliinik digitaalselt Kliendi e-mailile.
 2. Klient peab täitma Küsimustiku ning esitama muu nõutud teabe täpselt ja täielikult. Klient kinnitab, et on teadlik, et nimetatud kohustuse täitmata jätmisel ei pruugi Kehakaalupaketi sobivuse hindamine olla võimalik. Kui Klient ei täida Küsimustikku ega esita täpselt ja täielikult muud teavet, ei vastuta Kehakaalu kliinik sellega kaasneva mistahes kahju eest.
 3. Kehakaalu Kliinik töötleb Kliendi poolt esitatud meditsiinilist teavet rangelt konfidentsiaalselt.
 4. Pärast Kliendi poolt esitatud meditsiiniliste andmete analüüsimist annab Kehakaalu kliiniku eriarst Kliendile Kehakaalupaketi sobivuse hindamise järgselt negatiivse või positiivse otsuse.
 5. Kehakaalupaketi sobivuse hindamise ettemakse ei ole tagastatav.
 6. Kehakaalupaketi sobivuse hindamise otsuse edastab Kehakaalu Kliinik Kliendi e-maili aadressile. Positiivse otsuse korral on Kliendil võimalik teavituse edastamisest arvestatuna järgneva 30 päeva jooksul soetada Kehakaalupaketi teenust. 30 päeva möödumisel kaotab Kehakaalupaketi sobivuse hindamise otsus kehtivuse ning Kehakaalupaketi soetamiseks peab Klient uuesti saama Kehakaalu Kliinikust Kehakaalupaketi sobivuse hindamise positiivse otsuse.
 7. Kehakaalu paketi teenuse alustamise kokku leppimiseks peab Klient tasuma teenuse tasu ettemaksena.
 8. Kehakaalu Kliiniku hinnangul on oodatav Kliendi kehakaalu langus Kehakaalu paketi korrektse järgimise tulemusel 6 kuu jooksul alates teenuse algusest umbes 50…85% tõenäosusega 5…15% Kliendi algsest kehakaalust (kehakaalupaketi raames teostatud õe esimese iseseisva vastuvõtu mõõtmistulemus). Individuaalsed tulemused ja kogemused võivad varieeruda sõltuvalt Kliendi eripäradest ja motivatsioonist sh olla halvemad või paremad, kui siin kirjeldatud.
 9. Tagastame kehakaalupaketi ettemakse, kui mistahes põhjusel ei talu Klient vajalikke kehakaalu langetamist soodustavaid ravimeid. Samuti tagastame ettemakse 85% ulatuses, kui Klient on Kehakaalupaketi järgimisega langetanud 6.kuu lõpuks vähem kui 5% esialgsest kehakaalust.
 10. Kehakaalu Kliinik vastutab Kehakaalupaketi sobivuse hindamise ja Kehakaalupaketi teenusega seotud osutatud tervishoiuteenuste kvaliteedi eest. Kõik ravi ja teeninduse osas esitatavad nõuded ja kaebused tuleb esitada Kehakaalu Kliinikule.
 11. Ettemakse tasumisega nõustub Klient käesolevate tingimustega.