TEENUSED

NB! Teenuseid on võimalik saada ainult eesti keeles.

NB! Teenuseid osutatakse ainult ettemakse alusel.

149€ 179€KEHAKAALU PAKETI SOBIVUSE HINDAMINE:

1 eriarsti esmane vastuvõtt – vähemalt 1 tund privaatnõustamist

 • Visiidi-eelselt tutvub eriarst sinu terviseandmetega ning üritab välja selgitada, kas sul esineb võimalikke vastunäidustusi kehakaalupaketi läbimiseks või teisi tervisemuresid, mis võivad mõjutada kehakaalupaketi edukat läbimist.
 • Visiidil küsib eriarst põhjalikult sinu varasema terviseloo kohta, kaardistab sinu võimalikud kaebused ja teostab üldise tervisekontrolli. Kui visiidil ei ilmne kehakaalupaketi läbimiseks vastunäidustusi, annab eriarst sulle kohe teada ka sellekohase positiivse otsuse.
 • Positiivse otsuse järel toimub sama visiidi raames ka kehakaalupaketi täiendav tutvustamine ja nõustamine (nõustamine kehakaalu langetamiseks soovitusliku toitumisstiili ja ravimite osas), et saaksid teha lõpliku otsuse kehakaalupaketi soetamiseks.
 • Negatiivse otsuse korral annab eriarst sulle tervisenõu, mida oleks vaja teha, et tulevikus positiivset sobivusotsust saada, juhul kui negatiivse otsuse tingis ajutine vastunäidustus.

TESTI ENDA SOBIVUST – VASTUS KOHE KÄTTE

TEENUSELE BRONEERINGU TEGEMISE VORM

1399€ 1799KEHAKAALU PAKETT:

NB! Kehakaalupaketi täieliku järgimisega on oodatav kehakaalu langus ~50…85% tõenäosusega ~5…15% algsest kehakaalust (üldiselt 4…6 kuu jooksul alustamisest ja kehakaaluarsti nõuannete täielikul järgimisel). Sõltuvalt patsiendi füsioloogilistest eripäradest ja motivatsioonist võib kaalulangus olla ka väiksem või suurem.

Kehakaalupaketti on võimalik soetada, kui oled meie juures saanud sellekohase arstliku positiivse jah-otsuse eelneva 30 päeva jooksul. Positiivne sobivusotsus kaotab kehtivuse pärast 30 päeva möödumist. K

Kehakaalupakett koosneb vähemalt järgmistest teenustest:

start – 1 õe iseseisev vastuvõtt – umbes 30 minutit privaatnõustamist (teenuse algus)

 • Õde nõustab sind kehakaalu langetamise ja tervisliku toitumise põhialuste suhtes ning fikseerib sinu stardikaalu koos teiste kehaliste näitajatega. Lisaks toimub kehakaalu langetamiseks vajalike ravimite manustamise õpetamine ja retseptide väljastamine, sinu küsimustele vastamine ning uue jätkukontakti kokku leppimine.
 • Arstlikku nõuannet vajavate küsimuste või probleemide korral konsulteerib õde eriarstiga ning vahendab sulle eriarsti soovitusi. Vajadusel võtab sinuga ühendust ka eriarst ise (või pakub välja täiendava vastuvõtu), sinule mugaval ajal, kui on vajalik mingite küsimuste täpsustamine või täiendav selgitamine.
 • Pärast esimest õe iseseisvat vastuvõttu toimuvad õe regulaarsed jätkukontaktid, kus õde võtab sinuga ühendust eelnevalt kokku lepitud viisil ja ajal ning küsib senise progressi, probleemide ja küsimuste suhtes.
 • Soovime oma patsientidele pakkuda igakülgset tuge ja rahulolu, mistõttu on kehakaalupakett hinna sees ka täiendavad kontaktid, kui need on vajalikud terviseküsimustele vastamiseks ja probleemide lahendamiseks (aeg ja viis vastavalt vajadusele kokkeleppeline).

~ 2 nädalat pärast startimist – 1 õe iseseisev kaugvastuvõtt (telefonikontakt / virtuaalne visiit / e-mail)

~ 1 kuu pärast startimist – 1 õe iseseisev kaugvastuvõtt (telefonikontakt / virtuaalne visiit / e-mail)

~ 2 kuud pärast startimist – 1 õe iseseisev kaugvastuvõtt (telefonikontakt / virtuaalne visiit / e-mail)

~ 3 kuud pärast startimist – 1 õe iseseisev kaugvastuvõtt (telefonikontakt / virtuaalne visiit / e-mail)

~ 4 kuud pärast startimist – 1 õe iseseisev kaugvastuvõtt (telefonikontakt / virtuaalne visiit / e-mail)

~ 6…9 kuud pärast startimist – 1 eriarsti korduv vastuvõtt – umbes 1…1.5 tundi privaatnõustamist (vajadusel virtuaalne visiit)

 • Eriarst vaatab üle sinu senise progressi ning annab vastavalt sinu vajadustele kehakaalupaketi järgseks toimetamiseks jätkusoovitused. Lisaks fikseerib eriarst sinu üldise tervise seisundi ja kehakaalu näitajad ning annab täpsema ülevaate saavutatud eesmärkidest. Täpne visiidi ajastus sõltub senisest prognessist ja sinu soovidest.

~ 1 aasta pärast startimist – 1 eriarsti korduv vastuvõtt – umbes 1…1.5 tund privaatnõustamist (teenuse lõpp) (vajadusel virtuaalne visiit)

 • Tulemuste lõplik kokkuvõte ning soovitused, kuidas saavutatud kehakaalu langust hoida sh vajadusel, kuidas lõpetada retseptiravimite tarvitamine, millega kehakaalu langus saavutati.

NB! Tagastame 85% kehakaalupaketi maksumusest, kui oled 6.kuu lõpuks langetanud vähem kui 5% oma esialgsest kehakaalust. Lisaks tagastame ettemakse 100% ulatuses, kui ravimite kõrvaltoimete tõttu ei ole sul võimalik kehakaalupaketti järgida.

NB! Kehakaalupaketis ei sisaldu retseptiravimide apteegist soetamise maksumus, mis on patsiendi jaoks sõltuvalt tema Eesti Haigekassa kindlustatuse staatusest ja võimalikest kaasuvatest haigustest tingituna erinev. Kehakaalupaketi raames ei koosta arst ega õde individuaalseid toitumiskavasid või treeningplaane.

dr Andres Lasn

Kehakaalupakett sobib sulle tõenäoliselt päris hästi, kui oled olnud pikemat aega ülekaalus ning väga miski pole aidanud, et natukenegi kehakaalu püsivalt allapoole saada. Kui tahad oma kehakaalule muutuseid, aga ei soovi ennast liigselt toitumiskavadega piinata või kehakaalukirurgia poole pöörduda enne, kui teised vähem riskantsed võimalused on läbi proovitud. Kui sul puudub psühhiaatriline toitumishäire ja teised olulised kaasuvad haigused, mis võivad kaalupaketi järgmist olulisel määral takistada. Kui sulle sobivad paindlikud kaugkontaktid. Kui oled võimeline mõistma, et inimene on bioloogiline olend, kelle puhul ei pruugi kõik meditsiinilised mõjutused alati garanteeritud tulemusi saavutada. Kui mõistad, et tasa ja targu on võimalik isegi lihtsate lahendustega kaugele jõuda. Kui vajad lisatõuget suuremate muutuste jaoks.

JÄTKUTEENUSED, vajaduspõhised:

Kehakaalupaketi teenuse lõppemise järgselt:

 • Kehakaalu Kliiniku väljastatud retsepti pikendamine e-maili teel – 25€

2-kordse retsepti pikendamine kuni 2 tööpäeva jooksul. Hind sisaldab ka vajaduspõhist raviskeemiga ja/või kehakaalupaketiga seotud nõustamist (sõltuvalt vajadusest ka eriarsti või õe kaugkontakt).

 • Kehakaalupaketiga seotud küsimustele vastamine/paketiväline eriarsti vastuvõtt – kokkuleppeline